[./index.html]
[./page_2_het_orkest.html]
[./page_7_gevraagd.html]
[./page_6_dirigent.html]
[./page_3_agenda.html]
[./page_4_bestuur.html]
[./page_8_contact.html]
[./page_9_ledeninfo.html]
[./page_1_geschiedenis.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
het orkest

Het symfonisch harmonie-orkest fryslân h2002 is, zoals de naam al doet vermoeden, opgericht in het jaar 2002 op initiatief van Johan Harkema en Cor Roelofsen.
Het inmiddels volwaardige orkest met ± 55 muzikanten, allen boven de vijftig jaar en afkomstig uit heel Friesland, houdt op maandagmiddag tussen half twee en vier uur met veel enthousiasme repetitie in het multi-funktionele gemeenschapshuis "De Wjukken" te Mantgum.

Dat dit orkest in een behoefte voorziet behoeft geen betoog want naast dat de meeste muzikanten al bij een plaatselijk orkest zitten, vinden zij het ook leuk om bij H2002 te spelen.

In 2007 hebben we het eerste lustrumoptreden in de Martinikerk te Sneek muzikaal gevierd.

Op 31 maart 2012 hebben we het 2e lustrum groots gevierd. Tezamen met het Lemster Mannenkoor heeft onze harmonie een prachtige muzikale avond (Drachten, "de Lawei") verzorgd voor een 800-koppig publiek. 

En zondag 19 maart 2017 was het derde lustrum al weer. Met medewerking van de Fryske zangeres Elske DeWall hebben we een unieke muziekmiddag gehad in de Groate Kerk te St Jacobiparochie.

Jammer als je dit gemist hebt, maar er zijn meer kansen om het orkest te ervaren.
Want natuurlijk treedt Harmonie2002 het hele jaar in diverse plaatsen op. Zie daarvoor "agenda".

Menaldum 26 mei 2008
foto J Petit